Vážené letecké publikum, je vyhlásená súťaž na budúci možný nástrek (kamufláž) stíhacích lietadiel Mig-29 slovenského letectva. Súťaž bude ukončená najneskôr v apríli roku 2007, dovtedy musia záujemcovia zaslať svoje výtvarné návrhy bokorysov, pôdorysov v bežnom "obrázkovom" formáte ".jpg". Tu môžete najsť na stiahnutie šablony bokorysov, pôdorysov lietadla Mig-29 v rozličných dátových formátoch. Šablony budú použiteľné v grafických editoroch na PC alebo sa môžu vytlačiť na papier, v tom prípade je nutné Váš návrh späť digitalizovať po PC pomocou skeneru. Na výhercu súťaže čaká odmena vo forme aktívnej spolupráce s tímom, ktorý bude práce na lietadla Mig-29 vykonávať a možnosť vlastnoručného podpisu na "vlajkovej lodi" Slovenského letectva + upomienkové predmety 1. letky Sliač. Prosím Vás o serióznosť návrhov, možnosť mať podpísanú vlastnú Mig-29 sa nenaskytne každý deň...

 

Novinky

 

11.12.2006 Návrh J. Fedor
11.12.2006 Návrh J. Prokay
23.11.2006 Návrh A. Janák
15.11.2006 Návrh S. Foltán
13.10.2006 2x Návrh K. Hudák
4.5.2006 Návrh A. Janák

 

©2006| mig29@lietadla.com | ICQ: 120665764